فعالیت های گروه نمایش و تئاتر

تئاتر به طرز بی پایانی مجذوب کننده است جرا که بسیار اتفاقی است. تئاتربسیار شبیه زندگی است

تاریخ ارسال: 1397/07/19 0:13
کلمات کلیدی:
5BKxhdllItJHspi.jpg